Thông tin chuyển khoản:


Ngân hàng Vietcombank chi nhánh thủ đức
Tên tài khoản          
Số tài khoản     

1. Duy trì dịch vụ

- Các dịch vụ đã đăng ký trước đó khi tới hạn thanh toán tiếp theo của hợp đồng, Doctorweb sẽ gửi thông báo duy trì dịch vụ kèm theo biểu phí và thông tin thanh toán qua email và thông báo cho chủ hợp đồng qua điện thoại, quý khách vui lòng thanh toán theo biểu phí quy định để dịch vụ được tiếp tục duy trì và không bị gián đoạn.

- Nếu bạn thanh toán duy trì dịch vụ bằng chuyển tiền qua ngân hàng, ATM hoặc qua bưu điện, bạn vui lòng thông báo qua điện thoại hoặc gửi email cho chúng tôi thông tin dịch vụ duy trì và thông tin thanh toán (và thông tin viết hóa đơn nếu bạn lấy hóa đơn) về info@dichvutop.vn. Khi chuyển tiền qua ngân hàng hoặc bưu điện bạn vui lòng ghi rõ tên dịch vụ duy trì và tên chủ thể hợp đồng (hoặc số hợp đồng) trong phần nội dung chuyển tiền để thuận tiện cho chúng tôi xác nhận thanh toán cho bạn

- Trường hợp quá hạn thanh toán và chưa thanh toán phí duy trì, dịch vụ sẽ bị tạm ngưng, nên quý khách lưu ý chủ động thanh toán trước thời gian hết hạn hợp đồng.

2. Thay đổi thông tin liên hệ

- Trong quá trình sử dụng dịch vụ, khi có sự thay đổi thông tin liên hệ (địa chỉ, điện thoại, email...), Quý khách vui lòng thông báo lại để chúng tôi cập nhật và liên hệ khi cần thiết.