Bản Giá Hosting

Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt.
Personal 1
2
$/tháng
40 GB
Bandwidth
0
Addon domain
3
Sub domain
3
Park/Alias
1
Mysql
Personal 2
4
$/tháng
80 GB
Bandwidth
0
Addon domain
5
Sub domain
5
Park/Alias
1
Mysql
Enterprise 1
10
$/tháng
80 GB
Bandwidth
0
Addon domain
5
Sub domain
5
Park/Alias
1
Mysql
Enterprise 2
12
$/tháng
80 GB
Bandwidth
0
Addon domain
5
Sub domain
5
Park/Alias
1
Mysql
Enterprise 3
15
$/tháng
80 GB
Bandwidth
0
Addon domain
5
Sub domain
5
Park/Alias
1
Mysql
Enterprise 4
15
$/tháng
Unlimid
Bandwidth
0
Addon domain
5
Sub domain
5
Park/Alias
1
Mysql
Ecommerce 1
25
$/tháng
Unlimid
Bandwidth
0
Addon domain
5
Sub domain
5
Park/Alias
1
Mysql
Ecommerce 2
40
$/tháng
Unlimid
Bandwidth
0
Addon domain
5
Sub domain
5
Park/Alias
1
Mysql

Hosting là gì?

Web Hosting là không gian trên máy chủ có cài đặt các dịch vụ Internet như world wide web (www), truyền file(FTP), Mail…,bạn có thể chứa nội dung trang web hay dữ liệu trên không gian đó. Web Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động. DN có thể chọn thuê web hosting của nhà cung cấp dịch vụ (ISP) có dung lượng phù hợp với dung lượng website. Với bất kỳ hình thức nào (tự trang bị máy chủ hay thuê máy chủ) thì DN cũng nên có các hiểu biết cần thiết về Web Hosting và máy chủ Web.